ธุรกิจพลังงานทดแทน

แหล่งพลังงานของโลกที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้

โลกของเรานั้นปัจจุบันนั้นในเรื่องของพลังงานอย่างที่เรารู้กันว่ามีการรักษาพลังงานต่าง ๆ และรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นอย่างมาก เพราะว่าพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็มีโอกาสที่จะหมดได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องของ แหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกนั้นมีพลังงานอะไรบ้างที่สำคัญ ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้   พลังงานแสงอาทิตย์   พลังงานแสงอาทิตย์นั้นถือเป็นหนึ่งในพลังงานที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าในการเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นปัจจุบันนั้นนำมาใช้ประโยชน์อย่างมาก ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีการใช้งานอย่างหลากหลายอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนั้นยังไม่มีการบอกให้ประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ แต่ว่าก็มีการใช้พลังงานทดแทนด้วยการใช้แผงโซล่าเซลล์ ในการสังเคราะห์แสง และ นำแสงอาทิตย์นำมาใช้ประโยชน์นั้นเอง   พลังงานน้ำ   พลังงานน้ำนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานที่มีภายในโลกอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าพลังงานน้ำ นับว่ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างมากเลยนะครับ โดยให้เห็นภาพง่าย ๆ …