ธุรกิจพลังงานทดแทน

แหล่งพลังงานของโลกที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้

โลกของเรานั้นปัจจุบันนั้นในเรื่องของพลังงานอย่างที่เรารู้กันว่ามีการรักษาพลังงานต่าง ๆ และรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นอย่างมาก เพราะว่าพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็มีโอกาสที่จะหมดได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องของ แหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกนั้นมีพลังงานอะไรบ้างที่สำคัญ ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้  

พลังงานแสงอาทิตย์  

พลังงานแสงอาทิตย์นั้นถือเป็นหนึ่งในพลังงานที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าในการเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นปัจจุบันนั้นนำมาใช้ประโยชน์อย่างมาก ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีการใช้งานอย่างหลากหลายอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนั้นยังไม่มีการบอกให้ประหยัดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ แต่ว่าก็มีการใช้พลังงานทดแทนด้วยการใช้แผงโซล่าเซลล์ ในการสังเคราะห์แสง และ นำแสงอาทิตย์นำมาใช้ประโยชน์นั้นเอง  

พลังงานน้ำ  

พลังงานน้ำนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานที่มีภายในโลกอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าพลังงานน้ำ นับว่ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างมากเลยนะครับ โดยให้เห็นภาพง่าย ๆ นั้นเลยการใช้งานพลังงานน้ำนั้นจะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าได้นะครับ ซึ่งเขื่อนพลังงานไฟฟ้า นั้นก็มีให้เราได้เห็นบ่อย ๆ ด้วยเช่นกัน และ ในประเทศไทยก็มีเขื่อนพลังงานไฟฟ้าอย่างมากเลยนะครับ ที่นำมาใช้งานในการปั่นไฟฟ้า โดยจากการใช้พลังงานน้ำ 

พลังงานลม  

พลังงานลมนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในพลังงานที่มีภายในโลกอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าพลังงานลมนั้นเป็นพลังงานที่มีการใช้อย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าพลังงานลมนั้นเป็นพลังงานที่การใช้งานได้ตลอด และ ในเรื่องของการหมดไปของลมนั้นโอกาสที่จะหมดนั้นเกิดขึ้นได้ยากด้วยเช่นกัน  

พลังงานชีวมวล  

พลังงานชีวมวล นั้นถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างมีอย่างมากภายในโลก โดยพลังงานชีวภาพนั้นคือพลังงานที่เกิดจากการทับทม ของเศษ ซากไม้ต่าง ๆ ซึ่งพลังงานในส่วนนี้นั้นมีบทบาทต่อโลกอย่างมากนะครับ เพราะว่าพลังงานชีวมวลนั้นจะมีการนำมาใช้ภายในครัวเรือนในการทำปรุงอาหารต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีประโยชน์อย่างมากด้วยนะครับ  

พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ  

ในใต้พื้นดินของเรานั้นมีความร้อน  และ แรงดันสูงอยู่มาก โดยความร้อนภายใต้พิภพ โดยจะมีอุณหภูมิสูงถึง 250-1,000 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามความร้อนด้วยเช่นกัน โดยในที่ใต้พื้นดินนั้นจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายอย่างมากนะครับ ซึ่งจะเป็นการใช้กับกังหันลม และ  ใช้ในการปั่นไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นั้นเอง  

พลังงานไฮโดเจน 

ไฮโดเจนนั้นเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของน้ำ และ สารประกอบอีกหลาย ๆ ชนิด ซึ่งสารประกอบเหล่านี้ พลังงานไฮโดเจน นั้นจะใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับ ซึ่งนอกจากพลังงานไฟฟ้า แล้ว ยังมีในเรื่องของเชื้อเพลิงยานยนต์ก็มีการนำไฮโดรเจนมาใช้ด้วยนะครับ  

ดังนั้นจะเห็นว่าพลังงานดังกล่าวที่นำมานั้นเป็นพลังงานที่สำคัญบนโลกอย่างมากนะครับ ซึ่งพลังงานดังกล่าวที่เรานำมานั้น อาจจะมีพลังงานบางตัวนั้นที่กำลังจะหมดลง และ มีการเลือกใช้ธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อให้พลังงานภายในบ้าน และประเทศของเรานั้นไม่หมดไปนั้นเอง