เครื่องร่อน แยก หินทราย

หากภายในอุตสาหกรรมนั้นไม่มีการแยก สิ่งเจือปน

ในปัจจุบันนั้นอุตสาหกรรมนั้นมีความหลากหลายอย่างมากมมายซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีเครื่องจักรที่หผลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน และ หลายคนนั้นก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าภายในอุตสาหกรรมจะมีการแยกสิ่งสกปรกออกจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน และ ภายในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีการแยกไว้ก่อน จากเครื่องต่าง ๆ เช่น ภายในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมก็จะมีเครื่องร่อนเพื่อให้คัดแยกสิ่งสกปรกออกจากเม็ดข้าว และ อุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็มีด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันนะครับยว่าถ้าหากว่าไม่มีการคัดแยกสิ่งเจือปน และ ความสกปรกนั้นจะทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของอะไรบ้าง

เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค

            อย่างแรรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ผู้บริโภค” นั้นจะเกิดความเสียหาย และ เป็นอันตรายอย่างมากยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหาร นั้นถ้าหากว่าน้ำภายในอุตสาหกรรมนั้นไม่มีความสะอาด และ ไม่มีการใช้เครื่องมอกรอง อย่างเช่น เครื่องน้ำอุตสาหกรรมนั้นอาจจะส่งผลให้น้ำภายในอุตสาหกรรมนั้นมีความสกปรก และ ถูกออกมาส่งต่อให้ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน  และ อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ด้วยเช่นกัน จึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายอย่างมาก

ทำให้การผลิตไม่มีคุณภาพ

            การผลิตต่าง ๆ นั้นเรื่องของคุณภาพ และ การแปลกปลอมของสิ่งเจือปนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพราะว่าหากว่าในการผลิตไม่มีการแยกส่วนประกอบ หรือ ไม่มีการแยกสิ่งเจือปนออกมานั้นอาจจะทำให้สิ่งสกปรก หรือ ผง ฝุ่นต่าง ๆ นั้นเข้าไปในกระบวนการผบิตและส่งผลให้คุณภาพของสินค้านั้นลดลงได้ด้วยเช่นกัน

การผสม และ วัตถุดิบที่ไม่มีมาตรฐาน

            อีกเรื่องที่อันตรายอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งหากถูกจำหน่ายออกมานั้นคือ ในเรื่องของ ส่วนผสม และ การผสมที่ไม่มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องร่อน แยก หินทรายนั้นจะมีความสำคัญตต่อการผลิตปูนซีเมนต์อย่างมากเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยให้มีการผลิตที่ไม่มีมาตรฐาน และ ในการผลิตนั้นไม่มการแยกสิ่งปนเปื้อน ออกนั้นอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาด และ ทำให้ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ  และส่งผลเสียได้ด้วยเช่นกัน

อันตรายสำหรับผู้บริโภคในรอบ ๆ ด้าน

            อีกเรื่องที่สำคัญทื่เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามนั้นคือในเรื่องของความอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่นการผสมปูน นั้นถ้าหากว่าไม่มการใช้ เครื่องร่อน แยก หินทราย นั้นอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมนั้นเกิดความผิดพลาด และ ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์?ไม่ได้รับมาตรฐานมากจำหน่ยาซึ่งวจะเป็นอันตรายสำหรับงานก่อสร้างอย่างมากด้วยเช่นกันดังนั้นจึงทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเกิดอันตายได้ด้วยเช่นกัน  ยกตัวอย่างเช่นหากในการผลิตปูนนั้นไม่มีการเครื่องร่อน แยก หินทรายนั้นก็อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพและไปใช้ในงานก่อสร้างจริง ๆ ก็อาจจะเกิดปัญหาตามาได้ด้วยนั้นเองดังนั้นความสำคัญของการดูแลในส่วนนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน

                ดังนั้นจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตนั้นมีคุฯภาพได้จะต้องมีการแยกส่วนประกอบที่มีมาตรฐาน รวมถึงจะต้องมีการแยกสิ่งแปลกปลอม หรือ สิ่งสกปรกออกเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพนั้นเอง